Ympäristöystävällinen yritys

Rakennus- ja kiinteistösektorin osuus Ruotsin kasvihuonekaasupäästöistä on 21 %. Se on merkittävä osa yhteiskunnan kokonaisympäristövaikutuksista. Ruotsin asuntovirasto Boverket julkaisee joka vuosi raportin alan kokonaisympäristövaikutuksista, eikä kehitys näytä kulkevan oikeaan suuntaan.

Siksi me Croisettella olemme päättäneet olla ensimmäinen ilmastoneutraali kiinteistöalan yritys, joka ylikompensoi kasvihuonekaasupäästönsä.

Ympäristöystävällinen yritys

Siitä lähtien kun yritys perustettiin vuonna 2015, meillä Croisettella on ollut perusideana tehdä asiat toisin. Ei vain palveluvalikoimamme kautta, vaan myös toimimalla esimerkkinä kestävästä kehityksestä kasvun suhteen. Haluamme ydinarvojemme näkyvän kaikessa, mitä teemme. Varsinkin siinä, kuinka huomioimme kestävän kehityksen.

Ilmastoneutraaliksi pääseminen vaatii eräitä merkittäviä muutoksia. Siksi laadimme toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja jatkamme askel askeleelta eteenpäin tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän prosessin myötä teimme myös päätöksen kompensoida 110 % kokonaispäästöistämme. Olemme myös päättäneet investoida hankkeisiin, jotka tuottavat puhdasta ja kestävää energiaa.

 

Ensimmäisenä kiinteistöalalla – Croisette muuttuu ilmastoneutraaliksi ja ylikompensoi päästönsä.

Namnlöst-1-Återställd

 

Olen vakuuttunut, että tämä on tulevaisuutta ja selkeä tie eteenpäin. Innovatiivisena kiinteistöneuvonantajana meillä on suuri vastuu ohjata alaa oikeaan suuntaan. Olemme päättäneet kompensoida päästömme, ja vielä 10 % lisää. Kaikkien yritysten, eikä vähiten kiinteistöalan yritysten, on aika ottaa vastuu ilmastokysymyksestä. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että meillä on kunnia olla ensimmäinen, mutta nyt meille tärkeintä on, että ei kestä kauan, kun ilmastoneutraalius on standardi kaikille kiinteistöalalla työskenteleville.

Per Svensson, CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner

 

Ilmastoneutraalius - näin se toimii

 
 

 

1_klimat_v

Analysoi päästösi

Ensimmäinen askel on selvittää, kuinka suurista päästöistä olemme yrityksenä vastuussa. Päästöt on laskettu PAS 2060- ja Greenhouse Gas Protocol -standardien perusteella. Tulos on sitten jaettu kolmeen osaan. Scope 1, 2 ja 3. Tämä tarkoittaa, että koko hiilijalanjälkemme on huomioitu.

 

2_klimat

Tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelman luominen

Kun päästöt on tunnistettu ja analysoitu, on aika asettaa tavoitteet päästöjen vähentämiselle ja laatia toimintasuunnitelma. Analyysi osoittaa, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin. Nyt on laadittu suunnitelma siitä, mitä meidän on tehtävä päästöjemme vähentämiseksi. 

3_klimat

Kompensoi vähintään 110 % päästöistä

Me uskomme kestävään ja puhtaaseen energiaan. Siksi kompensoimme päästömme sellaisten hankkeiden kautta, joiden uskomme vaikuttavan ympäristöön pitkällä aikavälillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue lisää projektista tästä

Meidän Ilmastovaikutuksemme

Ilmastovaikutuksemme on jo nyt suhteellisen pieni. Se ei silti tarkoita, että voimme levätä laakereillamme. Haluamme ottaa vastuun toimialasta, josta syntyy merkittävä osa yhteiskunnan ilmastovaikutuksista.

Suurin osa hiilijalanjäljestämme tulee Scope 3:sta, joka on myös vaikuttanut toimintasuunnitelmaamme.

 

Scope 1 

Scope 1 koskee suoria kasvihuonekaasupäästöjä, ts. niitä päästöjä, joihin voi toiminnallaan vaikuttaa suoraan. Niihin voivat kuulua yrityksen omistamien tai vuokraamien ajoneuvojen ja koneiden päästöt tai yrityksen omista tehtaista tai rakennuksista syntyvät päästöt.

 

Scope 2

Scope 2 sisältää sähkön epäsuorat päästöt eli sähkön, kaukolämmön ja viilennyksen aiheuttamat päästöt.

 

Scope 3

Scope 3 sisältää ostetun energian lisäksi epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät liiketoiminnan ulkopuolella. Esimerkkejä Scope 3 -päästöistä ovat ostetut tavarat ja palvelut, toiminnasta aiheutuvat jätteet, liikematkat, työmatkat, vuokratut laitteet jne.

Me kaikki pystymme parempaan

Toimintasuunnitelmamme

Toimintasuunnitelmamme avulla olemme sitoutuneet tekemään merkittäviä muutoksia työskentelytapoihimme. Tämän eteen teemme työtä päivittäin minimoidaksemme CO2e-jalanjälkemme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olemme tehneet muutoksia työmatkakäytäntöihimme, tavarantoimittajavalintoihimme ja uusiutuvan sähkön käyttöön kaikissa uusissa toimipisteissämme.

Jatkamme tätä työtä varmistaaksemme, että teemme aina sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestäviä päätöksiä.

Lue lisää raportista tästä.

Hållbarhet

Me investoimme

Kestävään ja puhtaaseen energiaan.

Vaikka ympäristövaikutuksemme on jo suhteellisen pieni, ymmärrämme, että se ei vielä vaikuta asioihin riittävästi. Siksi ylikompensoimme kaikki päästömme. Olemme myös päättäneet ottaa ylimääräisen askeleen ja kompensoida 10 % lisää päästöistämme projekteissa, joihin uskomme. Uskomme, että puhdas energia auttaa meitä matkalla kohti kestävämpää maailmaa. Siksi olemme päättäneet kompensoida Thaimaassa käynnissä olevaa projektia, joka edistää puhtaan energian tulevaisuutta.

Siam Solar -projektilla on suuri merkitys Thaimaan siirtymisessä puhtaaseen energiaan. Hankkeeseen kuuluu kymmenen aurinkovoimalaa, jotka käyttävät kehittynyttä ja ympäristöystävällistä teknologiaa tuottamaan puhdasta ja kestävää sähköä. Ekologisen ja puhtaan sähkön lisäksi hanke kehittää myös paikallista infrastruktuuria ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia paikallisesti koulutetuille ja kouluttamattomille työntekijöille laitteiden valmistuksessa, asennuksessa, käytössä ja huollossa.

Lue lisää projektista tästä.

Ota yhteyttä!

Tiedätkö jo mitä etsit? Tarvitsetko neuvoa?

Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä!