Autamme sinua menestymään

Jos olet sijoittaja ja pohdit kiinteistöjen ostamista tai myymistä, ota epäröimättä yhteyttä Croisette Transactions tiimimme. Olemme valmiina ylittämään odotuksesi.
Ota yhteyttä

Miksi valita Croisette neuvonantajaksi kiinteistön myynnissä?

Me palvelemme myyjää kokonaisvaltaisesti, johdamme myyntiprosessia ja saatamme sen kunnialla päätökseen. Tähän sisältyy alkuanalyysi, myyntimateriaalin tuottaminen, markkinointi, tarjousten arviointi, due diligence -prosessin koordinointi, sekä loppuneuvottelu ja kaupan loppuunsaattaminen. Autamme asiakkaitamme myös laki- ja veroasiantuntijoiden valitsemisessa ja pidämme tiiviisti yhteyttä heidän kanssaan.

Alkuanalyysi

Myyntineuvonannon keskiössä on kohdekiinteistön perusteellinen analyysi. Teemme sen huolella varmistaaksemme olennaisen tiedon laadukkuuden, luodaksemme optimaaliset edellytykset kaupan toteutumiselle, sekä minimoidaksemme epävarmuustekijät myyntiprosessin myöhemmissä vaiheissa.

Croisette säljrådgivning-1

 

Myyntimateriaali

Kaikkien toimeksiantojen alussa tuotamme laadukkaan ja visuaalisen myyntimateriaalin, joka on räätälöity erikseen kullekin kohteelle. Näin maksimoimme potentiaalisten ostajien kiinnostuksen.

Markkinointi ja tarjousten arviointi

Meille on erittäin tärkeää rakentaa ja ylläpitää henkilökohtaisia kontakteja kaikkiin sijoittajiin. Aktiivisella kommunikoinnilla varmistamme, että jokainen potentiaalinen sijoittaja saa kohteesta riittävät tiedot tarjouksen tekemistä varten. Arvioimme tarjoukset ja tarjoajien profiilit yhdessä myyjän kanssa luodaksemme mahdollisimman hyvän perustan päätöksenteolle.

Croisette- Säljrådgivning

Due diligence (DD)

Kun myyjä on päättänyt etenemisestä, käynnistetään due diligence -prosessi. Sen myötä ostaja pääsee perehtymään kiinteistöön tarkemmin niin taloudelliselta, tekniseltä kuin juridiseltakin kannalta. Croisette tarjoaa myyjän käyttöön hallinnoimamme datahuoneen, jonne tallennetaan myyjän digitaaliset asiakirjat. Datahuone mahdollistaa nopean ja selkeän vuorovaikutuksen ostajan ja myyjän välillä.

 

Neuvottelu ja kaupan päättäminen

Due diligence -prosessin aikana ostajan kanssa neuvotellaan kauppasopimuksesta. Autamme myyjää näissä neuvotteluissa siihen asti, kunnes sopimus on allekirjoitettu ja kiinteistön omistus on siirtynyt ostajalle.

Miksi valita Croisette neuvonantajaksi?

 

Jos olet sijoittaja, joka pohtii kiinteistön ostamista tai myymistä, ota epäröimättä yhteyttä Croisette Transactions tiimiimme. Olemme valmiina ylittämään odotuksesi. Olitpa sitten ostamassa tai myymässä kiinteistöä, Croisette tarjoaa asiantuntevaa neuvonantopalvelua. Olemme rinnallasi koko prosessin ajan.

 

Me Croisettella olemme sitoutuneet tehokkuuteen ja innovatiivisuuteen kiinteistökaupan jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien digitaaliset esittelyt ja uudet keinot potentiaalisten ostajien tunnistamiseksi. Croisette Transactions-tiimillä on laaja kokemus kiinteistökauppaneuvonannosta niin ostajan kuin myyjänkin puolelta.

 

 

Valtaosa Croisetten tekemistä kiintekeinotistökaupoista on kauppoja, joissa myytävät kiinteistöt tai salkut strukturoidaasn ja myydään yhtiöinä. Croisette Transactionsin kokeneella tiimillä on tarvittava tietotaito kaupan toteuttamiseen. Croisette Transactions on edustanut useissa kaupoissa omistajia, jotka ovat muuttuneet vuokralaisiksi sale and leaseback -järjestelyn myötä. Sale and leaseback -järjestelyissä olemme esimerkiksi avustaneet myyjää laatimaan uuden vuokrasopimuksen uutta omistajaa varten.

 

 

Kun kiinteistön omistajana valitset Croisette Transactionsin, me autamme sinua ensin määrittelemään tavoitehinnan kiinteistölle. Laadimme laadukkaan myyntimateriaalin ja markkinoimme kiinteistöä potentiaalisille ostajille. Huolehdimme osapuolten välisestä dialogista tarjousprosessin aikana ja avustamme neuvotteluissa ostajan kanssa. Croisette Transactions osallistuu myös kauppasopimuksen laatimiseen, sekä avustaa neuvotteluissa ostajan kanssa niin, että kaupan kaikki osapuolet voivat olla rauhallisin mielin ja tyytyväisiä lopputulokseen

Ota yhteyttä!

Tiedätkö jo mitä etsit? Tarvitsetko neuvoa?